ARTR to system automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych pojazdów. Składa się z urządzeń połączonych w sieci komputerowej:

  • kamer IP,
  • sterowników do szlabanów,
  • serwera ARTR (dedykowane urządzenie lub komputer z oprogramowaniem ARTR).

Rozpoznawanie rejestracji odbywa się automatycznie. Obraz z kamer obserwujących pojazdy przesyłany jest do serwera ARTR, gdzie po analizie odczytywane są numery rejestracyjne. Rozpoznane numery tablic wraz ze zdjęciem zostają zapisane w bazie przejazdów. Informacja o numerze tablicy może posłużyć do automatycznego otwarcia wjazdu lub do innej sygnalizacji przypisanej do pojazdów ze specjalnie zdefiniowanej listy.

Dostęp do systemu ARTR dla autoryzowanych użytkowników można uzyskać za pomocą dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową. Może to być komputer, tablet lub nawet telefon komórkowy. Urządzenia przenośne mogą w prosty sposób skorzystać z wbudowanego w serwer ARTR połączenia Wi-Fi.